سیاست‌های حریم‌شخصی (Privacy Policy)

حریم شخصی شما برای ما بسیار ارزشمند بوده و برای روشن شدن این حریم خصوصی بین ما و کاربران شرایط استفاده از اپلیکیشن ( تبلیغات،حریم خصوصی،دسترسی‌‌ها و ... شرح داده می‌شود 👇

نمایش تبلیغات

ممکن است در برنامه تبلیغاتی به شما نمایش داده شود،که به منظور تامین هزینه‌های تولید و پشتیبانی از نسخه‌های رایگان برنامه می‌باشد. همچنین برای نمایش ممکن است مقدار اندکی از حجم اینترنت شما را مصرف کند

ارائه خدمات بهتر

هدف از جمع آوری اطلاعات ارائه خدمات بهتر به کاربران است. طبق این داده‌ها امکان تطبیق شخص کاربر و داده بدون درخواست کاربر و ارائه اطلاعات بیشتر، وجود ندارد. و در حقیقت این دسته از اطلاعات ارتباطی با اطلاعات شخصی و فردی شما ندارد از طریق برنامه این اطلاعات از سوی کاربران به سمت سرورهای داده و آمارگیری فرستاده می‌شوند:مانند مدل، برند، نسخه اندروید، اطلاعات وابسته به برنامه و ارتقاء برنامه و اطلاعات مربوط به رویدادهای دستگاه همچون کرش و سایر پارامترهای مورد استفاده در برنامه.

حق مالکیت ©️

تمامی متون، تصاویر و آثار دیگر در محتوای برنامه، دارای حقوق محفوظ بوده و کاربر بدون رضایت حق استفاده از آن‌ها را ندارد.

دسترسی‌ها

در این برنامه از هیچ دسترسی خطرناکی استفاده نشده است.

شرایط تغییرات

متن این توافق نامه ممکن است در آینده تغییر کند. صاحب برنامه حق تغییر این شرایط را در هر زمان و بدون دادن دلایل برای خود محفوظ می داند. ما موظف به اطلاع رسانی برای کاربران در این باره نیستیم و این بر عهده کاربر می‌باشد که این شرایط را بازخوانی کند

Link to privacy policy of third party service providers used by the app